Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Paul Schoenhagen, Eric E. Roselli
Heng Zhao, Daniel Kreisel, Marcelo Cypel
Yong Li, Tatsuo Kanda, Seth M. Pollack
Yilong Wu, Rafael Rosell, Trever G. Bivona

AME Medical Review

Xinxiang Li, Emre Gorgun, Marco Milone
Qian Zhang, Benjamin N. Breyer, Xiongbing Zu
Jiade J. Lu, Lvhua Wang, Bengt Glimelius
Shaohua Cui, D. Ross Camidge, Fiona Blackhall


Surgery

Zhiming Wang, Giovanni Battista Levi Sandri, Alexander Parikh
Xinxiang Li, Emre Gorgun, Marco Milone
Hecheng Li
Jihui Hao, Jin He, Cosimo Sperti

Others

Anthony P Yim