Booklist


AME Research Time Medical Book Series

Shenglin Ma, George Rodrigues, James W. Welsh
Yong Li, Takahiro Kinoshita, Min-Chan Kim
Lin Chen, Seon-Young Kim, Haruhiko Sugimura
Zhongheng Zhang, Fionn Murtagh, Sven Van Poucke

AME Medical Review

Qian Zhang, Benjamin N. Breyer, Xiongbing Zu
Jiade J. Lu, Lvhua Wang, Bengt Glimelius
Shaohua Cui, D. Ross Camidge, Fiona Blackhall
Yue Liu, Fernando Alfonso, Li Shen, Michael J. Lipinski


Surgery

Hecheng Li
Jihui Hao, Jin He, Cosimo Sperti
Ye Xu, Francesco Ferrara, Orhan Bulut

Others

Anthony P Yim