UNİPORTAL VİDEO YARDIMLI GÖĞÜS CERRAHİSİ

Posted On 2018-12-29 18:05:30
UNİPORTAL VİDEO YARDIMLI GÖĞÜS CERRAHİSİ
Editörler: Lijie Tan, Alan D. L. Sihoe, Lunxu Liu, Diego Gonzalez-Rivas

Publisher: AME Publishing Company; 1st edition (2018)
ISBN-13: 978-988-79496-3-3
Hardcover: 184 pages
Language: English
Available at:
Bu kitap, Göğüs Cerrahisinde Tek porttan yapılan VYGC'nin kesin verilerini içermemektedir. Bu yaklaşım, henüz oldukça yenidir. Bu kitabın yazıldığı zamanlarda, 'Tek porttan uygulanan VYGC'yi uygulamak gerekir' demek için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bunun yerine, bu kitap, tek porttan uygulanan VYGC'nin 'yapılabileceğini' ve bunun güvenli olduğunu bildirmektedir. Bu kitabın sayfalarında, dünyanın önde gelen uzmanları, tek porttan uygulanan VYGC ile ilgili engin deneyimlerini sunmuştur. Kitapta, tek port metodunun geliştirilmesindeki felsefi yaklaşımlar ve bu metodun teorik yararlarından bu yaklaşımın nasıl uygulandığına kadar bir çok içerik bulunmaktadır. Tek porttan uygulanan cerrahinin küçük girişimler için kullanılmasından zor ameliyatların bu yolla yapılmasına dek bir çok yaklaşımdan bahsedilmektedir. Buna ek olarak, kitapta, dünyanın bir çok yerinde bu tekniği uygulayan cerrahların deneyimleri yer almaktadır. Böylece, bu yaklaşımın, sadece, bir kaç çok yetenekli ve sihirli işler yapan cerrahın marifeti değil, ilgilenen herkes tarafından yapılabilen ve öğretilebilen bir cerrahi yaklaşım şekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu kitap, okuyuculara, tek porttan uygulanan VYGC'ye başlayanlar için de temel öğrenim ve becerileri sunmaktadır. Bu kitapta yazıları bulunan yazarların deneyimlerini anlayarak, okuyucuların, hastalarına sistematik ve güvenli bir cerrahi uygulamaları mümkün olabilir. Kitap, günümüzdeki tek porttan yapılan cerrahinin liderlerinin yöntem hakkındaki öğretilerini sunarak, bu konuda, tek porttan uygulanan VYGC'de referans olabilmeyi de hedeflemiştir. Sunulan standartlar, bu metodu uygulayanlar tarafından tam olarak sağlanmalı ve hatta gelecekte geçilmelidir.

ONURSAL EDİTÖR

Gaetano Rocco Pascale Vakfı Ulusal Kanser Enstitüsü, Göğüs Cerrahisi ve Onkolojisi Departmanı, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Naples, İtalya

EDİTÖRLER

Lijie Tan Fudan Üniversitesi Zhongshan Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Shanghai 200032, Çin
Alan D. L. Sihoe Hong Kong Üniversitesi The Li Ka Shing Tıp Fakültesi Queen Mary Hastanesi, Cerrahi Departmanı, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Hong Kong 999077, Çin
Lunxu Liu Schiuan Üniversitesi West China Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Chengdu 610041, Çin
Diego Gonzalez-Rivas Coruña Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Coruña, İspanya; Minimal İnvazif Göğüs Cerrahisi Ünitesi (UCTMI), Coruña, İspanya

YARDIMCI EDİTÖRLER

Chia-Chuan Liu Ulusal Yang-Ming Üniversitesi Tıp Fakültesi, Taipei 112, Tayvan; Koo-Vakfı Sun Yat-Sen Kanser Merkezi, Cerrahi Departmanı, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Taipei, Tayvan
Chun Chen Fujian Tıp Üniversitesi Kamu Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Fuzhou 350001, Çin
Guibin Qiao P.L.A. Guangzhou Komutanlığı Genel Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Guangzhou 510010, Çin
Yaxing Shen Fudan Üniversitesi Zhongshan Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Shanghai 200032, Çin
Yuming Zhu Shanghai Akciğer Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Departmanı, Shanghai 200032, Çin

Çeviri Editörleri

Akif Turna İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Kamil Kaynak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Click the book to view the entire PDF