AME Research Time Medical Book Series

Xinghua Cheng, Petros Christopoulos, Muhammad Furqan
Yong-Ming He, Cheng-Xing Shen, Yu Kataoka
Chen Qiu, Rongchang Chen
Jianxing He, Rafael Rosell
Jianxing He, Mark F. Berry, Mara B. Antonoff
Jianxing He, Jay M. Lee
Jianxing He, Matthijs Oudkerk
Jianxing He, Roberto F. Casal
Jianxing He, Sue S. Yom, Giuseppe Giaccone
Jianxing He, Nithya Ramnath
Jianxing He, Matthias Guckenberger, Salma K. Jabbour
Jianxing He, David R. Baldwin, David F. Yankelevitz
Jianxing He, Fred R. Hirsch, Richard P. Steeds
Chengzhi Zhou
Xiaojia Wang , Lorenzo Rossi , Stephen J. Luen
Jianxing He, Thomas A. D’Amico, Xiuyi Zhi
Baohui Han, Emilio Bria, Joe Y. Chang
Enguo Chen, Hiran C. Fernando, Kazuhiro Yasufuku, Luisella Righi
Dirk Van Raemdonck, Federico Venuta
Zhizhong Pan, Jaffer A. Ajani, Susan L. Gearhart
Lijie Tan, Alan D. L. Sihoe, Lunxu Liu, Diego Gonzalez-Rivas
Paul Schoenhagen, Eric E. Roselli
Heng Zhao, Daniel Kreisel, Marcelo Cypel
Yong Li, Tatsuo Kanda, Seth M. Pollack
Yilong Wu, Rafael Rosell, Trever G. Bivona
Shenglin Ma, George Rodrigues, James W. Welsh
Yong Li, Takahiro Kinoshita, Min-Chan Kim
Lin Chen, Seon-Young Kim, Haruhiko Sugimura
Zhongheng Zhang, Fionn Murtagh, Sven Van Poucke
Marco Scarci, Alan D. L. Sihoe, Benedetta Bedetti
Qun Wang, Shugeng Gao, K. Robert Shen
Xiaofei Li, Federico Venuta, David C. van der Zee
Dingwei Ye, Philippe E. Spiess, Simon Horenblas
Shuyou Peng, Ghassan K. Abou-Alfa, Patrick Pessaux
Zhimin Shao, Peter G. Cordeiro, Charles M. Balch
Wentao Fang, Joel Dunning, Robert J. Korst
Yong Song, Erik Folch, Gaetano Rocco, Helmut H. Popper
Editor: Valerie W. Rusch
Diego Gonzalez-Rivas, Gening Jiang, Yuming Zhu
Richa Arora
Tristan Yan
Jianxing He, Diego Gonzalez-Rivas, Alan D. L. Sihoe
Wen Tian; Emad Kandil
Lijie Tan; Alan D. L. Sihoe; Lunxu Liu; Diego Gonzalez-Rivas
Shumin Wang
Jiong Wu, Peirong Yu
Minhua Zheng; David J. Kerr; Daniel G. Haller
Jie He; Rafael Rosell; Eric Y Chuang
YupeiZhao; Lei Zheng
Jiafu Ji
Jie He; Wayne L. Hofstetter; Guy D. Eslick
Howard S. Smith; Julie G. Pilitsis
Huan Giap, MD, Ph.D; Eric Y Chuang, Sc.D; Gary Y Yang, M.D.
Rongchang Chen, MD; Nanshan Zhong, MD; Kian Fan Chung, MD; Walter McNicholas, MD

Jianxing He, Eugenio Pompeo, Jin-Shing Chen
Jianxing He; Thomas A. D’Amico; Xiuyi Zhi